STUDIO

Et al. is an architecture studio established in 2022.

We work on projects within all scales of architecture, ranging from the design of objects and furniture, through private houses, to larger housing projects and urban schemes.

We always strive to give a good answer to any given assignment. We make an effort to manifest the potential for architectural expression in every task.

We are particularly interested in building places to live – cabins, private houses, transformations and larger housing projects.

We are keenly interested in the act of building and believe in an architecture where construction itself has a narrative and poetic potential. We take pride in a close collaboration with craftsmen to create pragmatic and beautiful spaces.

Et al. er et arkitektkontor etablert i 2022.

Vi jobber med prosjekter i ulike størrelser, fra formgiving av objekter og møbler, til bolighus og hytter, samt større prosjekter og byplanoppgaver.

Vi møter enhver oppgave med intensjon om å gi et godt svar på oppgaven og kundens behov. Vi har alltid en ambisjon om å finne rom for å skape god og virkningsfull arkitektur i enhver oppgave.

Vi er spesielt interessert i boligprosjekter, fra hytter og eneboliger, til transformasjoner og større leilighetsbygg.

Vi er veldig interesserte i hvordan arkitektur bygges og har stor tro på en arkitektur hvor konstruksjonen i seg selv har et poetisk potensiale. Vi er stolte av å samarbeide tett med håndverkere for å skape enkle, rasjonelle og vakre rom og strukturer. 

OFFICE

Et al. AS
Professor Dahls gate 33a
0353 Oslo
Norway

post@et-al.no

If you would like to discuss a project or a possible collaboration, please do not hesitate to send us an email or give us a call.

Har du et prosjekt du ønsker å diskutere eller lurer på hva vi kan hjelpe deg med? Ta kontakt på mail eller telefon.

PEOPLE

Mats Einevoll Heggernæs

architect mnal / partner
mats@et-al.no
+47 992 42 862

︎ CV

Håkon Carlsen Vetlesen

architect mnal / partner
haakon@et-al.no
+47 905 93 098

︎ CV


© Et al. 2023